Bij de K van Kwetsbaar zijn.

“Van de Betekenis der Dingen” aflevering 1:

Soms komt het in de intake al naar voren. Maar vaker merken mensen pas in de massage dat ze het lastig vinden om hun kwetsbare kant te laten zien. Ze ont-dekken(!) dan dat ze ook een kwetsbaar deel hebben die ze lange tijd hebben begraven (be-dekt), uit angst, of uit het sterk moeten zijn in bepaalde situaties.

Maar wat betekent ‘kwetsbaar zijn’ nou echt?

Als iets meet-baar is, dan heeft iets de potentie om ge-meten te worden. Als iets vloei-baar is, dan heeft het de mogelijkheid om te vloeien. Is iets inzet-baar, dan kan het ingezet worden en iets wat brand-baar is KAN branden. Het stukje -baar in een woord betekent dus dat iets de mogelijkheid heeft om datgene wat ervóór stond, te zijn.

Als ik dan naar het woord kwets-baar kijken, dan kom ik er dus op uit dat het moet betekenen: de mogelijkheid om gekwetst te worden.

Maar het HOEFT niet!

We verwarren dit vaak met elkaar, en gaan er dan vanuit dat je sowieso gekwetst gaat worden als je kwetsbaar bent. Hierdoor sluit je af, ga je jezelf beschermen en ben je niet meer open voor wat er gaat gebeuren. Je gebruikt dan energie om maar niet gekwetst te worden, wat zich uit in overtollige (en dus niet altijd functionele!) spanningen in je lichaam.

Als we dus eens zouden kunnen doorzien dat het gaat om een mogelijkheid gekwetst te worden, in plaats van een zekerheid, dan zullen we zien dat dit beschermingsmechanisme niet nodig is.

Kwetsbaar zijn is hierbij niets meer en niets minder dan openstaan. Openstaan voor wat er zou kunnen gebeuren. Open zijn voor wat er is. En als datgene wat er is tòch kwetsend blijkt te zijn, daar ook in open blijven.

Als je dus verwacht dat je gekwetst wordt, dan ben je niet kwetsbaar. Wat je dan wel bent is misschien iemand die zich slachtoffer voelt, of iemand die in de verdediging schiet. Maar je stelt je niet kwetsbaar op.
Als je verwacht dat je niet gekwetst wordt, of ervoor zorgt dat je niet gekwetst wordt door een schild op te zetten (figuurlijk, maar vaak ook letterlijk te voelen in je schouders en rug), ook dan ben je niet kwetsbaar.

Kwetsbaar zijn is dus niet zwak. Het is ook niet sterk. Het is meer een open houding. En als je open bent, kun je meer meemaken. Een schild opzetten kan wel voelen alsof je controle hebt over dingen, maar je betaalt hier wel een prijs voor. Open zijn kan spannend zijn, maar je krijgt er wel een wereld van ervaring voor terug.

In de massage is dit een thema dat vaak terugkomt. Door met aanraking te werken, kun je verkennen in hoeverre je voor dingen open kunt staan, oefenen hiermee en kijken wat het je zou kunnen brengen als je dit doet.

Je bent van harte welkom!